เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก เพียงคลิกเดียว
ใช้ LINE LOGIN *ไม่ต้องจำ Passwords*
ปลอดภัยและสะดวกกว่า

*แนะนำ สมัครสมาชิกด้วยตัวเลือกนี้ครับ*

หรือเข้าสู่ระบบด้วย "ชื่อผู้ใช้ & รหัสผ่าน"

จะได้รับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทาง LINE OA ทันที
หลังจากสมัครสมาชิกด้วย LINE ID 

เมื่อสมัครสมาชิกด้วย LINE LOGIN
ระบบจะส่ง user & pass ให้ทราบทาง Line โดยอัตโนมัติ